Zabierz Mnie Mistrzu Do Efrem

Zabierz Mnie Mistrzu Do Efrem

Jan Paweł II był niepowtarzalnym przykładem  miłości do Boga i ludzi.  Pomimo upływu 10 lat od jego śmierci nadal jest dla ostoją dobroci, wiary i nadziei.

Koncert słowno-muzyczny, przygotowany przez artystów z Bydgoszczy:  Romę Warmus – śpiew, Wandę Dolman – Rzyską – narracja o życiu Ś. Jana Pawła II, Eugeniusza Rzyskiego – interpretacja poezji Karola Wojtyły; przeniósł nas w daleką a jednocześnie bardzo współczesną tematykę relacji między ludźmi i spojrzenia na tamten i dzisiejszy świat przez pryzmat doświadczeń Jana Pawła II. Widowni towarzyszyła zaduma, nostalgia i radość.

W tym uroczystym dniu można było obejrzeć Wystawę Malarstwa  Piotra Wasiołka z Aleksandrowa Kuj. (rodaka z Dobrego). Jego pejzaże, obrazy papieża podkreśliły wzniosłą chwilę.

… i o to chodzi… aby czasami zatrzymać się na moment przy drugim człowieku i przez to stać się w cząstce wykonawcą  testamentu Jana Pawła II – szanować siebie nawzajem.

                                                                   Tekst/Foto: Renata Hrupek