Dyrektor – Natalia Szatkowska

Sekretariat – Emilia Patyk

Księgowość – Centrum Usług Wspólnych w Dobrem, ul.Dworcowa 6 przy UG Dobre

Obsługa – Anna Woźniak

Instruktorzy – Mirosława Szporka, Martyna Grzesiak, Małgorzata Prośniewska, Katarzyna Olszta-Zielińska, Tomasz Cybulski, Katarzyna Puchalska-Włodarska.

Lokalizacja GOK: