„Żyj pięknie” czyli bez nałogów…

„Żyj pięknie” czyli bez nałogów…
„Żyj pięknie” czyli bez nałogów…

W poniedziałek 25 czerwca 2012 w siedzibie GOK, odbył się po raz pierwszy Festiwal Małych Form Teatralnych pod hasłem „Żyj pięknie”, którego tematem przewodnim była profilaktyka prozdrowotna i profilaktyka uzależnień.
W Festiwalu udział wzięła młodzież ze szkoły z Krzywosądzy, Pocierzyna i Dobrego.

Zespoły oceniane były przez Jury w trzech kategoriach – przedstawienie, piosenka i oryginalny kostium o tematyce profilaktycznej. Nagrody w postaci pamiątkowych Statuetek i dyplomów wręczył wójt gminy Dobre pan Stefan Śpibida . Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali także drobne upominki i słodycze ufundowane przez organizatorów tego Festiwalu czyli Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrem.

Celem Festiwalu było pobudzenie zainteresowania i kształtowanie pomysłowości w dziedzinie słowno-muzycznej, integracja poprzez zabawę oraz analiza problemu uzależnień widziane oczyma młodego pokolenia.