Rekrutacja do projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w GOK w Dobrem”

Rekrutacja do projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w GOK w Dobrem”

Dokumenty projektowe dostępne do odczytu i pobrania poniżej:

  1. Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu TUTAJ
  2. Regulamin rekrutacji TUTAJ
  3. Formularz rekrutacyjny TUTAJ
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie TUTAJ
  5. Oświadczenie uczestnika projektu TUTAJ