Rajd Powstania Styczniowego

Rajd Powstania Styczniowego

27 stycznia 2018 r. odbył się XXV Rajd Powstania Styczniowego, którego organizatorem była Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej O/ Kujawskiego PTTK we Włocławku, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem. Wszyscy uczestnicy, a było ich ponad sto osób – mieszkańcy Włocławka, Nieszawy i Gminy Dobre spotkali się  na ścieżce pieszo-rowerowej w Dobre Wieś około godziny 1030 . Stamtąd ruszyli w kierunku pierwszej Mogiły Powstańców w Dobrem. Następnie odwiedzili miejsce pamięci poległych w walkach o niepodległość  przy SP w Krzywosądzy oraz neogotycki kościół parafialny w Krzywosądzy. Na koniec dotarli do Mogiły Powstańców w Borowie.

Celem tegorocznego rajdu było uczczenie 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego i zainteresowanie uczestników historią gminy Dobre.