I Przegląd Folklorystyczny pt. „Zaśpiewajmy na kujawską nutę”

I Przegląd Folklorystyczny pt. „Zaśpiewajmy na kujawską nutę”

12 października 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbył się I Przegląd Folklorystyczny pt. „Na kujawską nutę”. Mogły w nim wziąć zespoły z regionu Kujaw, które chciały promować region, kultywowane w nim obyczaje  poprzez śpiew.

Pierwsze tego typu wydarzenie kulturalne w naszej gminie zostało zorganizowane przy współpracy Lokalnej Grupy Działania „Razem Dla Powiatu Radziejowskiego” oraz Wójta gminy Dobre Stefana Śpibidy, który angażuje się w działania GOK w Dobrem.

Uczestniczące zespoły zostały ocenione przez niezależne jury.   Po przesłuchaniu sześciu zespołów przyznało: I miejsce zespołowi „Piotrkowianie” z Piotrkowa, II miejsce zespołowi „Dobrowianki” z Kościelca Kolskiego a III przypadło działającemu przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kuj. „Złotemu Wiekowi”.

Panie z GRKGW w Dobrem zadbały, aby nikt nie był głodny. Poczęstunek tradycyjnym jadłem był miłym dodatkiem do imprezy.

                                                                       Tekst/Foto – GOK Dobre