I cóż… warto było…

I cóż… warto było…

Odwiedziliśmy dziś (10 października 2014 r.) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. i przekazaliśmy zebraną kwotę podczas inauguracyjnego wydarzenia „Wszystko z jabłka” wraz z zakupionymi owocami.

Warto pomagać… „Symboliczny Dar” to  bezcenny dar…

20141010_102113

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor GOK Dobre – Aneta Nuckowska, Przedstawicielka z „Promyka Nadziei” – Krystyna Lewandowska, Dyrektor Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie – Alina Mikołajska, Przedstawicielka KGW Byczyna Kolonia – Anna Kapuścińska.