Otwarcie zmodernizowanego budynku GOK w Dobrem

Otwarcie zmodernizowanego budynku GOK w Dobrem

W piątek 12 listopada 2021 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Na realizację tego zadania Gmina Dobre uzyskała dofinansowanie w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrem” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dyrektor GOK Natalia Szatkowska powitała Wójta Gminy Dobre-  Stefana Śpibidę oraz wszystkich zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Sekretarz Gminy Krzysztof Staszak, była  Skarbnik Gminy Danuta Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Dobre Tomasz Kuźba, radni gminy Dobre, Kierownik GOPS w Dobrem Aleksandra Bąkowska, Z-ca Kierownika GOPS ds. DDS i MCH w Dobrem Jolanta Ryszewska, Dyrektor GBP w Dobrem Elżbieta Loksztejn, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dobrem Bożena Krzyżaniak oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy Jacek Gawinecki. W uroczystości uczestniczyli  także  przedstawiciele KGW z gminy Dobre, organizacji  i stowarzyszeń współpracujących z GOK. Wójt gminy Stefan Śpibida w krótkim przemówieniu  przybliżył zakres prac wykonanych w ramach modernizacji budynku oraz serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Podkreślił, że przekazanie nowoczesnej przestrzeni kulturalnej pozwoli na pielęgnowanie dawnych i stworzenie nowych działań w sferze kultury oraz zwiększenie komfortu osób korzystających z oferty instytucji. Uroczystości towarzyszył koncert patriotyczny  z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas którego zaprezentował się Chór Męski „Osięciny” oraz zespół „Bronisławianki” i „Kujawioki od Dobrego”. Zebrani mogli  wysłuchać pieśni żołnierskiej „Chabry z poligonu” w wykonaniu Wandy Kaźmierczak oraz „Roty”, którą zaśpiewał  Bartosz Rogacki. Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.