Styczeń

26.01.2019 r., godz. 1230
– 10-lecie zespołu ludowego „Kujawioki od Dobrego”