Złote Gody

Złote Gody

„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.”

K.I. Gałczyński

W sobotę 15 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody – obchodziło 9 par z terenu gminy Dobre:

 Państwo Wanda i Janusz Augustyniakowie z Dobrego

Państwo Irena i Wincenty Kaniewscy z Kłonowa

Państwo Jadwiga i Zenon Lewandowscy z Dobrego

Państwo Barbara i Henryk Linowieccy z Dobrego

Państwo Marianna i Edward Michalakowie z Bronisławia

Państwo Jadwiga i Tadeusz Nowakowie z Dobrego

Państwo Krystyna i Bronisław Nowakowie z Dobrego

Państwo Halina i Jan Pińscy z Bronisławia

Państwo Teresa i Władysław Szatanikowie z Dobrego

Jubilaci otrzymali „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP, dyplomy, upominki oraz kwiaty. Uroczystego wręczenia dokonali: Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kuźba oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrem Marek Kardasz.

Uroczystość połączona była z obchodami Dnia Seniora. Z tej okazji Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobrem Maria Kalwasińska złożyła podziękowania wszystkim osobom, które wspierają ich działania. Kwiaty otrzymali: Wójt gminy Dobre Stefan Śpibida, Skarbik gminy Dobre Danuta Nowak, Przewodniczący Rady gminy Dobre Tomasz Kuźba, V-ce Przewodniczący Rady gminy Dobre  Marian Kłos wraz z żoną Aliną, Dyrektor GOK w Dobrem Aneta Nuckowska. Serdeczne życzenia dla seniorów złożyli Wójt gminy Dobre oraz Dyrektor GOK w Dobrem.

Imprezę uświetniła część artystyczna   w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe”  z Osięcin. Po wspólnym obiedzie  rozpoczęła się zabawa taneczna   z zespołem „Radziejowiacy”.