XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 12 stycznia 2014 r. po raz dwudziesty drugi zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Włączając się w tę ogólnopolską akcję niesienia pomocy również Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zorganizował w swojej siedzibie XXII Finał WOŚP.

Do organizacji Finału aktywnie włączyły się  szkoły i organizacje  z terenu  naszej gminy. Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Dobrem oraz Szkoły Podstawowej w Byczynie wyposażeni w identyfikatory oraz skarbonki Fundacji od wczesnych godzin rannych wyruszyli na ulice swoich miejscowości.

Oprócz tradycyjnej kwesty zorganizowany został na tę okazję bogaty program artystyczny, który rozpoczął się  o godzinie 1500 .

Na stoiskach przygotowanych przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” oraz Gminną Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem można było kupić różne własnoręcznie pieczone  słodkości oraz ofiarowane  na sprzedaż gadżety w postaci maskotek, kubków czy produktów regionalnych. Uczniowie z Zespołu Szkół w Dobrem wystawili na sprzedaż upieczone przez siebie pierniczki w kształcie serca. Ogromną  zainteresowaniem cieszyła się Aukcja „Serce”, podczas której zlicytowano ogromną liczbę ofiarowanych rzeczy i talonów na różne usługi. Okazało  się po raz kolejny ,że mieszkańcy gminy Dobre mają „wielkie” serca.

Przez cały ten czas obok trwało wielkie podliczanie. Komisja w składzie:  Henryka Witońska,  Elżbieta Loksztejn, Renata Wabiszak i Cecylia Baranowska miała pełne ręce  roboty. Do ostatnich minut trwało skrupulatne podliczanie tak , aby wszystko zgadzało się ”co do grosza”.

W rezultacie uzbieraliśmy kwotę 6200 zł. Zebrana suma potwierdziła fakt, że w sercu każdego z nas drzemie potrzeba niesienia innym bezinteresownej pomocy. Dziękujemy wszystkim za okazaną wrażliwość  i serce.

Na zakończenie o godzinie 2000  nad Gminą Dobre rozbłysło niebo i odbył się pokaz sztucznych ogni.