Wystawa wielkanocna

Wystawa wielkanocna

W niedzielę 7 kwietnia o godzinie 1400  w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbyła się wystawa stołu wielkanocnego, przygotowana przez panie z KGW Bodzanowo z Przewodniczącą koła Grażyną Rolewską i panie z KGW Byczyna Kolonia z przewodniczącą Anną Kapuścińską. Wśród zaproszonych gości oprócz mieszkańców gminy  obecni byli: Wójt gminy Stefan Śpibida z żoną, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kuźba, radni i sołtysi, pełnomocnik Wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw zrównoważonego rozwoju pani Anna Gembicka, Dyrektor GOK  w Czołowie Urszula Rosół. Na początku dyrektor GOK w Dobrem Aneta Nuckowska powitała wszystkich przybyłych, następnie Przewodnicząca KGW Byczyna Kolonia Anna Kapuścińska  przedstawiła wielkanocne  tradycje kujawskie i opowiedziała o potrawach znajdujących się na stole. Pięknie przygotowane potrawy cieszyły nie tylko oko, ale wszystkich można było spróbować. Na scenie zaprezentował się zespół „Kujawioki od Dobrego”, a na warsztatach wielkanocnych przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” dzieci z rodzicami malowały pisanki.   W międzyczasie na kiermaszu wielkanocnym  można było zakupić różnorodne stroiki wielkanocne wykonane przez panie z wyżej wymienionych kół.