VI Kongres Kobiet

VI Kongres Kobiet

VI Kongres Kobiet , który odbył się w Warszawie w dniach 09-10 maja 2014 r. przebiegał pod hasłem WSPÓLNOTA, RÓWNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Miał szczególny charakter z uwagi na dwie ważne rocznice: 25-lecia transformacji ustrojowej i 10-lecia przystąpienia do Unii Europejskiej.

W tych czasie około 9 tys. kobiet z całej Polski, a także świata uczestniczyło w debatach, warsztatach, konsultacjach, seminariach. Klimat spotkania kobiet, które są liderkami zmian był inspiracją dla pozostałych, zachęcanych do działalności w swoich środowiskach lokalnych.

Wśród tych uczestniczek znalazły się kobiety ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei”.

W tym prestiżowym wydarzeniu na uwagę zasługuję hymn kobiet śpiewany przez Alicję Węgorzewską i postulaty

VI Kongresu Kobiet wręczone premierowi Donaldowi Tuskowi.

Więcej informacji można znaleźć na www.kongreskobiet.