Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

19 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbył się II Turniej Gospodyń , w którym udział wzięły przedstawicielki KGW z wszystkich gmin  powiatu radziejowskiego.

Panie musiały własnoręcznie wykonać herb swojej gminy i opowiedzieć co on przedstawia,  wykazać sprawnością w jedzeniu jajek i przenoszeniu zboża,  zaprezentować  babkę wielkanocną z uwzględnieniem tradycji kujawskiej oraz wyhaftować wzór podany przez organizatora Turnieju.              

W jury zasiadały  i nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwały: Dorota Kalinowska (Muzeum Etnograficzne Włocławek), Laura Maciejewska (KPODR Minikowo/Oddział Zarzeczewo) oraz Małgorzata Chłodzińska (Sekretarz Powiatu Radziejowskiego)

Bezkonkurencyjne okazały się nasze gospodynie, które po raz drugi zajęły I miejsce.

W tym dniu przybyła również pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która w imieniu Marszałka Województwa przekazała uczestniczącym w Turnieju gospodyniom 60 biletów na majowy koncert z okazji Dnia Matki.

Organizatorem II Turnieju Gospodyń była Powiatowa Rada KGW w Radziejowie oraz KPODR w Minikowie / Oddział Zarzeczewo.

Katarzyna Korzeniewska
Foto: Arleta Gralak