Święto Plonów w Gminie Dobre

Święto Plonów w Gminie Dobre
Święto Plonów w Gminie Dobre

W niedzielę  9 września br. w Dobre odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, których organizatorami byli: Wójt Gminy Dobre, Proboszcz Parafii w Dobrem oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem.  Uroczystość ta była ukoronowaniem całorocznego trudu rolników oraz dziękczynieniem złożonym Bogu za Jego dary. Święto Plonów, mające swoje korzenie w wielowiekowej kulturze polskiej ziemi, wyrosło z potrzeby serc, potrzeby wspólnego świętowania najważniejszych momentów w życiu naszego narodu.

Tak jak poprzednimi laty uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 14 00 mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Dobrem, celebrowaną przez ks. Prałata Andrzeja Gawła byłego proboszcza parafii w Dobrem oraz obecnego proboszcza ks. Tomasza Jenera. Po liturgii barwny pochód dożynkowy udał się na stadion sportowy, gdzie miała miejsce dalsza część dożynkowych uroczystości. Na czele korowodu dorożką konną prowadzoną przez p. Włodzimierza Słomczewskiego jechali starostowie dożynek – p. Aneta Makuch z Koszczał  i p. Piotr Gębala ze Szczeblotowa. Za nimi przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Torunia  podążał  zespół ludowy „Kujawiaki od Dobrego”, delegacje z wieńcami, delegacje z chlebem, władze i zaproszeni goście, delegacje Koła Gospodyń Wiejskich  z Bronisławia, Bodzanowa, Bodzanowa Drugiego, Byczyny i Szczeblotowa, oraz  licznie przybyli mieszkańcy.

Niosąc wieńce dożynkowe, poszczególne parafie reprezentowali:

Parafia Bronisław

Urszula  Waszak i Paweł Makuch

 

Parafia Byczyna

Anna i Jerzy Raszka

Parafia Dobre

Jan Waszak

Adam Małecki

Marcin Ogrodowski

Andrzej Chmielewski

 

Parafia Krzywosądz

Beata i  Piotr Pańka

 

Chleb z tegorocznych plonów prezentowały następujące delegacje sołectw:

 

Bodzanowo Drugie

Renata i Rafał Malinowscy

Bronisław

Jolanta i Adam Nowak

Byczyna

Dorota i  Henryk Rosińscy

Byczyna – Kolonia

Anna i Piotr Depta

Dęby

Paulina Dzioba i Kamil Prośniewski

Dobre

Maria i Szymon Wełnowscy

Dobre–Kolonia

Ewa i Paweł Wiśniewscy

Dobre-Wieś

Ewa i Piotr Wesołowscy

Kłonowo

Paulina Kwiatkowska i Dariusz Kaniewski

Koszczały

Emilia i Grzegorz Woźniak

Krzywosądz

Bożena i Tadeusz Niespodzińscy

Narkowo

Sylwia i Adam Głosek

Przysiek

Krystyna i Zenon Lewandowscy

Smarglin

Edyta i Daniel Nowak

Szczeblotowo

Agnieszka i Henryk Barczyk

 

Po przybyciu na stadion starostowie dożynek  przekazali  na ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy  Stefana Śpibidy bochen chleba upieczony  z mąki z tegorocznych zbóż, poczym  nastąpiła prezentacja chlebów i wieńców dożynkowych. Przemówienia okolicznościowe  wygłoszone przez władze gminy Wójta Stefana Śpibidę, Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Kuźbę oraz Starostę Powiatu  Radziejowskiego Mariana Zielińskiego, przypominały o trudnej pracy rolnika i randze tego zawodu. Podkreślano, że to właśnie dzięki ich pracy i poświęceniu  możemy cieszyć się naszym chlebem powszednim. Następnie gospodarz gminy oraz delegacje sołectw przystąpiły do pokrojenia chleba i podzielenia się nim z przybyłymi na uroczystość gośćmi i mieszkańcami.

Podczas uroczystości dożynkowych odbyła się również ceremonia wręczenia aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobre”, którego dokonali Przewodniczący Rady Gminy  Tomasz Kuźba oraz Wójt Gminy Stefan Śpibida. Tytuły „Zasłużony dla Gminy Dobre”  otrzymali: były proboszcz parafii w Dobrem ks. Prałat Andrzej Gaweł, p. profesor Jadwiga Szymczak- Hoff, p. Stanisław Waszak, p. Sławomir Głowacki, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dobrem.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Jako pierwszy zaprezentował się chór męski „Copernicus” z Torunia przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Torunia. Orkiestra ta dała także  pokaz musztry paradnej. Nie zabrakło występów lokalnych zespołów, tj. „Kujawiaków od Dobrego”, „Bronisławianek”. W dobry humor wprowadziła zebranych „Kapela z dobrym humorem”.

W trakcie dożynek można było  obejrzeć różne stoiska promocyjne, skosztować tradycyjnego  żurku kujawskiego czy grochówki oraz posilić się ufundowaną przez starostę dożynek kiełbaską z grilla.  Na stoisku regionalnym wystawionym przez Gminną Radę  KGW w Dobrem czekały  słodkie przysmaki. Ludowy wymiar święta podkreślała wystawa  różnorodnego rękodzieła oraz kompozycji o tematyce dożynkowej przygotowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei”.

Wspaniała słoneczna pogoda, liczne atrakcje, serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Do tańca przygrywał  zespół  „Sampler” oraz „Unison”.

Czas podziękowania za plony był jak co roku, doniosłym wydarzeniem. Uroczystość, oprócz akcentów parafialnych i gminnych, była okazją do połączenia tradycji i ludowości ze współczesnością oraz miejscem integracji mieszkańców, wymiany doświadczeń i dobrej zabawy.