Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w GOK

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w GOK

W sobotę 9 kwietnia 2016r. w sali koncertowej Gminnego  Ośrodka Kultury w Dobrem bardzo  uroczyście obchodzono Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wszystkich zaproszonych gości powitała Przewodnicząca Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dobrem  Maria Kalwasińska wraz z Dyrektor GOK-u  Anetą Nuckowską. Na imprezie obecni byli Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Marian Kłos, radni gminy – Jadwiga Czyżewska, Teresa Wiśniewska oraz członkowie ZERiI w Dobrem, a także młodsze pokolenie.  Zaproszenie przyjęli również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi wraz z opiekunami. Uświetnieniem imprezy był występ grupy młodzieżowej z Publicznego Gimnazjum w Dobrem z programem „Wokół Agnieszki Osieckiej”. Popłynęły dźwięki wielu znanych piosenek. Później zaśpiewali wcześniej wspomniani podopieczni  z Nowej Wsi. Finałem była wspólna zabawa taneczna.