Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne

W czwartek 13 grudnia 2018r. o godzinie 1300 w GOK w Dobrem odbyło się spotkanie wigilijne.  Przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących  z GOK, władze gminy, radni, sołtysi, a także mieszkańcy gminy mieli okazję do spotkania i podzielenia się opłatkiem. W świąteczny nastrój wprowadził zgromadzonych  program artystyczny w wykonaniu uczniów z PSP w Dobrem pod przygotowaniem p. Anety Bandyszewskiej i muzyczną oprawą Dyrektor GOK Anety Nuckowskiej.   Po części artystycznej ksiądz proboszcz parafii Bronisław Jacek Przybysz odczytał ewangelię wg. Św. Łukasza. Życzenia świąteczne dla przybyłych gości oraz wszystkich mieszkańców złożył wójt gminy Stefan Śpibida. Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej,  którą od kilkunastu już lat przygotowują panie ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobrem.