Spotkanie autorskie i promocja książki „Wspomnienia o Cukrowni Dobre”

Spotkanie autorskie i promocja książki „Wspomnienia o Cukrowni Dobre”

Dnia 13.08.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem odbyło się spotkanie autorskie i promocja książki „Wspomnienia o Cukrowni „Dobre”. W spotkaniu oprócz władz  gminy Dobre udział wzięły osoby, które pomogły w zebraniu materiałów i przyczyniły się do powstania publikacji. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem  Natalia Szatkowska powitała autorkę książki- Panią Katarzynę Korzeniewską, wydawcę-Wójta Gminy Dobre Stefana Śpibidę oraz wszystkich zaproszonych gości. Następnie zaprosiła przybyłych na koncert skrzypcowy w wykonaniu pani Joanny Koralewskiej.  Po koncercie głos zabrał Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida. Złożył serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Korzeniewskiej za trud zebrania całego materiału i jego opracowanie. Wyraził także wdzięczność licznym mieszkańcom gminy, którzy aktywnie włączyli się w poszukiwanie dokumentów minionych lat. Swoim słowem podzieliła się autorka publikacji radna gminy Dobre Pani Katarzyna Korzeniewska. Podkreśliła, że dzięki inicjatywie wójta gminy Dobre pana Stefana Śpibidy  i współpracy licznych mieszkańców udało się zebrać zgromadzone informacje, zdjęcia oraz dokumenty w jedną całość i wydać publikację „Wspomnienia o Cukrowni „Dobre”, która została sfinansowana ze środków budżetowych Gminy Dobre. Życząc miłej lektury wyraziła  nadzieję, że książka zapełni lukę wiedzy o Cukrowni, a tym samym znajdzie swoje poczytne miejsce w kategorii „Ocalić od zapomnienia”. Głos zabrał także pan Andrzej Kowalski, ostatni Dyrektor Cukrowni Dobre, który z sentymentem wspominał czasy jej funkcjonowania. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem  przy kawie i herbacie, podczas którego można było powspominać dawne czasy oraz zakupić książkę. Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć wystawę pt. Cukrownia „ Dobre” w obiektywie Pana Zbigniewa Zasady, na  którą zdjęcia  udostępniła jego żona pani Bożena Zasada.