Prezentacje historyczne nt. Bitwy Warszawskiej

Prezentacje historyczne nt. Bitwy Warszawskiej

23 września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem odbyły się wykłady-prezentacje historyczne nt. Bitwy Warszawskiej,  które prowadził  historyk  p. Leszek Kalicki. Prelekcja odbyła się dla trzech grup o godz. 1200, 1400 i 1600. Uczestniczyli w niej  Mieszkańcy Dziennego Domu Seniora i Mieszkania Chronionego w Dobrem wraz z pracownikami, radni gminy Dobre, członkowie organizacji i stowarzyszeń  z terenu gminy Dobre. Prelegent w ciekawy i obrazowy sposób przybliżył zebranym udział mieszkańców Kujaw i najbliższej okolicy w zmaganiach z inwazją bolszewicką w 1920 roku na przykładzie żołnierzy 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu oraz uczestników skutecznej obrony Włocławka w dniach 16 – 19 sierpnia 1920 roku. Wykładom towarzyszyła prezentacja oryginalnych eksponatów z czasów wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 roku, pokaz umundurowania i ekwipunku: żołnierzy Armii Wielkopolskiej na przykładzie 59 PP Wielkopolskiej w Inowrocławiu biorącej udział na frontach wojny 1920 roku, żołnierzy biorących udział w obronie Włocławka w sierpniu 1920 roku oraz żołnierzy armii bolszewickiej  w 1920 roku.

Wykłady były trzecią częścią zdania „100-lecie Bitwy Warszawskiej” organizowanego  przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem  dla mieszkańców gminy Dobre, w celu podniesienia ich świadomości patriotycznej, lokalnego patriotyzmu, upowszechniania informacji historycznych. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.