Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  w Dobrem z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się koncert  pt: „Pieśń Wolności Pełna”. Na scenie wystąpili uczniowie  z Zespołu Szkół w Dobrem oraz grupa przedszkolna „Słoneczka” z Publicznego Przedszkola w Dobrem – oddział w Krzywosądzy. Licznie przybyła publiczność w nastrojowej atmosferze, przy blasku świec miała okazję usłyszeć te znane i bardziej współczesne pieśni patriotyczne, które są bliskie każdemu Polakowi oraz obejrzeć okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu najmłodszych. Miłym dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przy kawie i herbacie, przygotowany przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei”.