Muzeum Historii Włocławka

Muzeum Historii Włocławka

W dniu 27.03.2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zorganizował wyjazd do Muzeum Historii Włocławka na lekcję muzealną pt. „Powstanie styczniowe na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.” i wystawę „Z KOŚCI NASZYCH POWSTANĄ MŚCICIELE. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego na Kujawach”. W wycieczce uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dobrem, którzy mieli możliwość zobaczenia pamiątek związanych z powstaniem, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wśród zgromadzonych obiektów na szczególną uwagę zasługuje cenny zbiór broni białej i palnej używanej w partiach powstańczych na terenie Kujaw. Podczas wystawy zaprezentowano również spisane w latach 1916-1918 relacje żyjących uczestników powstania oraz świadków egzekucji powstańców, które miały miejsce we Włocławku.