II Festiwal Małych Form Teatralnych

II Festiwal Małych Form Teatralnych

30 kwietnia br.   w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem  odbyła się druga edycja festiwalu teatralnego dla dzieci i młodzieży  pod hasłem „ŻYJMY PEŁNIĄ ŻYCIA – WOLNI OD NAŁOGÓW”. W tym roku w szranki stanęły grupy teatralne ze Szkół Podstawowych  : z Byczyny, Krzywosądzy, Kościelnej Wsi, Dobrego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Pocierzyna oraz SOSW z Radziejowa.

Młodzi  adepci sztuki  aktorskiej oceniani byli w trzech kategoriach: przedstawienie, piosenka oraz transparent.

Celem Festiwalu była  przede wszystkim  wczesna profilaktyka uzależnień   oraz wpajanie  szacunku do własnego zdrowia i życia – Co w perfekcyjny sposób uchwyciła młodzież  w swoich występach.

Dlatego też,  zebrani  w tym dniu widzowie mogli obejrzeć  scenki : na sali sądowej, w gabinecie lekarskim, w szkolnej klasie, na przystanku autobusowym, w domu rodzinnym, w świecie baśni i na boisku sportowym. A temu wszystkiemu towarzyszyły piosenki  o tematyce profilaktycznej  na  melodię  takich szlagierów   jak np. „Pije Kuba do Jakuba”, „Jozin z Bazin”, „ Iść w stronę słońca” oraz   rewelacyjny HIP – HOP.

Komisja konkursowa w składzie – Aneta Nuckowska (dyr. GOK), Natalia Pawłowska (GOK), Jarosław Kaczorowski (przewodniczący GKRPA), Sławomir Głowacki (naczelnik OSP Dobre) i Katarzyna Korzeniewska (członek GKRPA) – została postawiona przed trudnym zadaniem, gdyż poziom przygotowania  scenicznego jaki zaprezentowała  w tym roku  młodzież  był bardzo wysoki.

Jednakże po burzliwych obradach  przyznano:

I miejsce – Szkole Podstawowej  w Byczynie

II miejsce – Szkole Podstawowej  w Dobrem

III miejsce – Szkole Podstawowej  w Kościelnej Wsi

oraz  wyróżnienie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno –Wychowawczemu  w Radziejowie.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe gadżety, dyplomy, finaliści  – statuetki ,  wyróżnieni -książki , a całość spotkania uwieńczył słodki poczęstunek.

Organizatorzy Festiwalu, którymi byli Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrem –  składa  szczególne podziękowanie opiekunom za poniesiony trud w przygotowanie  dzieci i młodzieży do tego spotkania.

                                                                         Tekst: Katarzyna Korzeniewska

                        Foto: GOK