Hej, kolęda kolęda!

Hej, kolęda kolęda!

Żegnając Stary Rok i czekając na 2015 zebraliśmy się w GOK w Dobrem pod koniec grudnia 2014 na wspólnym kolędowaniu.

„Góralska Hora” zawitała do nas po raz trzeci; miłośników góralskiej muzyki nie brakuje w naszym regionie – o czym mogliśmy się przekonać i tym razem.

Zwyczaj kolędowania to głęboko zakorzeniona polska tradycja. Najstarsze polskie kolędy pochodzą z XV wieku jako pieśni w języku łacińskim i czeskim (przekładanym na język polski). Dopiero okres baroku i początek XVIII wieku okazał się złotym wiekiem kolęd polskich, które znamy do dnia dzisiejszego.

Pielęgnujmy tradycje i zwyczaje, aby przekazywać je następnym pokoleniom.

                                                                             Tekst: Renata Hrupek