Gminny Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka

Piknik z okazji Dnia Dziecka dla szkół podstawowych naszej gminy, współorganizowany przez GOK.