#gaszynchallenge

#gaszynchallenge

GOK Dobre został nominowany przez Radziejowski Dom Kultury do udziału w akcji charytatywnej #gaszynchallenge i 25 czerwca podjął wyzwanie. W wykonaniu zadania uczestniczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem, członkowie zespołu „Kujawioki od Dobrego”, dzieci uczęszczające na  zajęcia  w GOK-u razem z rodzicami, zaprzyjaźnieni współpracownicy i wolontariusze. Przekazaliśmy pałeczkę dalej, nominując   do zadania  Komedę Powiatową Policji w Radziejowie, pracowników Dziennego Domu Seniora w Dobrem oraz właścicieli i pracowników sklepu ANGAMA w Dobrem.