Ferie 2013

Ferie 2013
Ferie 2013

Podczas tegorocznych ferii zimowych w GOK, które trwały od 14 do 25 stycznia dzieci i młodzież miały możliwość spędzić wolny czas w ciekawy i różnorodny sposób.
Oprócz codziennych zajęć świetlicowych, tj. gra w play station, tenisa stołowego , czy bilard przygotowany przez ośrodek program ferii był bogaty w atrakcyjne zajęcia i wyjazdy.
Zorganizowano warsztaty plastyczne, teatralne, wokalne. Odbył się także konkurs karaoke ”Piosenka na zimowe dni” oraz turniej tenisa stołowego i turniej piłki nożnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do Baju Pomorskiego w Toruniu na spektakl „Pręcik” oraz do Multikina we Włocławku na film „Hobbit :Niezwykła podróż”.
Ferie z GOK-iem były nie tylko przyjemnie ale i pożyteczne. Akcji feryjnej towarzyszyło hasło „Odpoczywaj bezpiecznie z kulturą bez nałogów.” Jej celem była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez propagowanie aktywnego, zdrowego, wolnego od nałogów trybu życia. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, ukazywanie właściwych sposobów spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie potencjału twórczego i wyobraźni. Uzmysłowienie młodemu pokoleniu,, że przebywanie z drugim człowiekiem i rozwijanie uzdolnień, to najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu i oddalenie od tego co niezdrowe i niewskazane.