Europejska majówka z muzyką

Europejska majówka z muzyką

16 maja 2014 r.  artyści z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej przyjechali na zaproszenie GOK Dobre, aby umilić przedpołudnie słuchaczom ze szkół podstawowych: Byczyny, Krzywosądzy  i  Dobrego. Przygotowana audycja  była z okazji 10 rocznicy przystąpienia  Polski do Unii Europejskiej.

W „ muzycznej przechadzce po Europie” dzieci okrywały świat Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwika van Beethovena (zaliczani są  do  klasyków wiedeńdeskich),  Antoniego Dworzaka (narodowego czeskiego kompozytora), Bransa  Johanesa,  Henrego Purcella (angielskiego kompozytora baroku), Fryderyka Chopina – polskiego, wybitnego kompozytora.

Wykonane zostały między innymi utwory i pieśni:  „Oda do radości”  (hymn Unii Europejskiej),  „Panie Janie” (piosenka wpisana do europejskiego dziedzictwa kulturowego),  „Mazurek B-dur” , pieśń „Kiedy skrzypki zagrają” (czardasz, taniec węgierskich Cyganów).

Audycję muzyczną poprowadziła Adrianna Wdziękońska, na klarnecie grał Jarosław Górny, na fortepianie utwory wykonywał Marek Kamola a solistką była Barbara Solecka-Roma (sopran).