Koncert karnawałowy

Koncert karnawałowy

Dnia 2 lutego o godz. 1700 odbył się koncert karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Wojskowej   z Torunia.

ORKIESTRA WOJSKOWA W TORUNIU została sformowana 6 czerwca 1945 r. rozkazem Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego jako Orkiestra Oficerskiej Szkoły Artylerii. Obecnie jest jednostką podległą Szefowi Inspek­toratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Liczne grono muzyków zespołu stanowią absolwenci Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Poznaniu i Gdańsku. W etatowym składzie zespół z powodzeniem wykonuje muzykę marszową, religijną i popularną. Orkiestra odnosiła sukcesy również za granicą. Koncertowała w Danii i Niemczech. Brała udział w wielu festiwalach, nagrodzona m.in. „Kryształową Buławą”, pucharem Ministra Obrony Narodowej, wyróżnieniem Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego dla przodującego pododdziału, dyplomem uznania od Dowódcy POW dla Orkiestry za krzewienie kultury muzycznej w regionie, zdobyła także miano „Wyróżniającej się Jednostki Wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”. W okresie swojego istnienia orkiestra Garnizonowa w Toruniu wykonała około 11.000 koncertów, parad i pokazów musztry paradnej, prezentując m.in. muzykę polską, klasyczną i marszową. W swoim repertuarze posiada również najnowsze przeboje oraz szereg utworów muzyki rozrywkowej.

Muzycy pod batutą dyrygenta kpt. Dominika Sierzputowskiego zaprezentowali obok muzyki wojskowej, muzykę polską i klasyczną. Wielki aplauz wzbudził występ tenora Wiesława Szareckiego. Publiczność był oczarowana popisami Toruńskiej Orkiestry Wojskowej czego świadectwem były gromkie brawa.

 

WYKONAWCY:

Wiesław Szarecki-tenor

chor. Mateusz Nowicki– flugelhorn

st.sierż. Tomasz Mirowski – saksofon altowy

st.sierż. Dariusz Lewandowski– saksofon tenorowy

Orkiestra Wojskowa w Toruniu

kpt. Dominik Sierzputowski– dyrygent

 

PROGRAM:

Robert Longfield

The White Eagle-rapsodia polska

Hans Zimmer

Piraci z Karaibów

Jerry Herman

Hello Dolly

Toshio Mashima

Paris Montmare

Connie Francois

My Way

George Gershwin

Amerykanin w Paryżu

Chuck Mangione

Children of Sanchez