40-lecie GOK-u w Dobrem

40-lecie GOK-u w Dobrem

W sobotę 19 listopada 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem świętował 40-lecie swojej działalności. W uroczystości udział wzięli: władze samorządowe – Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida, radni Gminy Dobre, byli dyrektorzy ośrodka oraz mieszkańcy gminy Dobre.

Dyrektor GOK w Dobrem Aneta Nuckowska przybliżyła zebranym historię placówki. Następnie Wójt Gminy Dobre dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej 40-lecia GOK-u w Dobrem.

Jubileusz był okazją do przekazania życzeń, podziękowań oraz gratulacji Pani Dyrektor oraz pracownikom GOK-u. Gratulacje oraz słowa uznania za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury złożył  Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida. Było wiele życzeń i gratulacji od organizacji działających na terenie gminy- Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dobrem, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei”.

 Dyrektor GOK-u Aneta Nuckowska podziękowała wszystkim byłym i obecnym pracownikom placówki oraz organizacjom, które współpracują z ośrodkiem na co dzień.

Po wzniesieniu toastu lampką szampana rozkrojono tor. W programie artystycznym wystąpili uczniowie z ZS w Dobrem z piosenkami i wierszami zaproszonej poetki. Dalsza część uroczystości upłynęła pod znakiem poezji. Zebrani mieli okazję zapoznać się z twórczością Barbary Smykowskiej, byłej mieszkanki Dobrego, emerytowanej nauczycielki, która obecnie mieszka w Inowrocławiu.  Pani Barbara dotychczas wydała trzy tomy wierszy, a kolejne czekają na następne tomiki.